INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci Evropské unie bylo přijato nařízení známé pod označením GDPR (dále jen „nařízení“), které reguluje nakládání s osobními údaji. Nařízení nabývá účinnosti dne 25.
května 2018 a má tzv. přímou účinnost, což znamená, že bude přímo zavazovat všechny subjekty na území Evropské unie bez nutnosti ingerence jednotlivých členských států.

Toto nařízení se tedy týká i našeho oddílu – jedná se o zpracování osobních údajů našich členů  (sportovců, trenérů, rozhodčích), případně jiných spolupracujících osob. Všechny informace evidované o určitém sportovci či o jiném členu oddílu (fyzické osobě) jsou osobními údaji.

Zde uvádíme informace o zpracování osobních údajůkde je podrobně popsáno jak bude správce Vašich osobních údajů s těmito údaji nakládat, pro jaké účely a jaká máte práva při uvádění osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je Orel jednota Vyškov, resp. Český atletický svaz. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů dáte oddílu podpisem podpisového listu.

Zde je ke stažení podpisový list. Podpisový list vytiskněte, vyplňte, kdo nemá možnost tisku, může si vytisknutý podpisový list vyzvednout na Orlovně. Podpisový list musí každý člen našeho oddílu podepsaný v papírové podobě co nejdříve zaslat na dresu našeho oddílu nebo předat některému z trenérů.