Vzpomínáte?

Každý rok (od r. 2014) co byl náš atletický oddíl Orel Vyškov založen, jsme v prosinci pořádali Orlíkoviny. Bavili jsme se: orlíci, trenéry i rodiče. Bylo to fajn! Vyhodnotili jsme ty nejlepší orlíky, kteří se po dobu celého celého roku snažili a ukázali to na závodech. Minulý rok nám to nebylo umožněno, žádné orlíkoviny nebyly. Přesto jsou body spočítané, i když závodů bylo poskromnu.
Pro zajímavost, za rok 2020 reprezentovalo Orel Vyškov alespoň 1x 118 sportovců.

Nejlepší účast na závodech(NOvZ)

Ženy, muži, veteráni/nky
A. Málková, R. Weiter, M. Kuncová, M. Adamec, J. Zálešák, V. Doležalová, Š Kraisová , J. Kunc, P. Doležal, R. Černý, I. Vranková

Mládež (r. 2000 – 2008)
J. Čáp, A. Saša, Č. Topor,  I. Trojancová, K. Pevný, M. Trojancová, M. Zouharová, S. Tomanová, F. Křížek, A. Halasová, L. Jelínková,

Děti (2009 – 2016)
M. Čapek, L. Doležalová, M. Halas, A. Halasová, R. Provazník, A. Doležal, D. Černý, M. Hanáková, K. Dorazilová, J. Grec,

A já končím slovy našeho starosty Jardy Zbořila: „Bez sportu to nejde. Jsem přesvědčen, že sport formuje charakter, slušnost, sebekázeň, pokoru a křesťanství“. Přeji vám boží požehnání, ať se vám ve zdraví dobře sportuje!

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Orelská atletická bilance roku 2020

Když jsem loni začala psát na webové stránky první článek někdy v lednu 2020 o výsledcích naších atletů ze závodů, začala jsem odvážně titulem „Úsměv slušel medailistkám“. To ale ještě nikdo netušil, že toho úsměvu bude poskrovnu, a to z toho důvodu, že celý rok 2020 byl na závody skromný.

Činnost atletického oddílu Orel Vyškov nebyla celoroční. Plánovaná systematická práce měla za cíl zajistit tréninkový proces dětí, mládeže a dospělých, důstojnou sportovní reprezentaci Orla Vyškov v atletice na závodech v JM kraji, na MMaS a při velké odvaze se nominovat i na MČR ČR.

Atletický oddíl Orel Vyškov má na začátku roku 2020 celkem 222 členů.

V roce 2020 pracovaly tyto skupiny:

Atletický kroužek na ZŠ Nádražní, Gymnasticko/chodecká školička, Olík 1 – 3 skupiny předškoláčků, Orlík 2 závodní a nezávodní skupina,  Orlík 3 – atletické přípravky, Orlík 4 – mladší žactvo, Orlík 5 – starší žactvo, dorost, junioři a kategorie dospělí a veteráni

Tréninkový proces měl prakticky probíhat pondělí až pátek dle rozvrhu. Tento režim skončil už 13. března 2020 dlouhou pauzou a pak pokračoval v květnu dle pravidel v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. V září jsme začali nový školní rok v relativně normálním režimu, bohužel hned v říjnu nastal opět „distanční“ či omezený tréninkový systém.

Jak to cítili trenéři?  

Za Orlík 1 trenérka Alča

Je nám všem líto, že se nemůžeme scházet všichni pohromadě, ale to se nedá nic dělat. Na jaře, po první tréninkové pauze, se děti hodně těšily na tréninky a docházka byla ukázková. Po prázdninách některé děti přestoupily do starší skupiny, ale přišly nové děti a byl opravdu velký zájem o trénování v této věkové kategorii. Děti byly ukázněné a sportuchtivé. Přesto, že jsou to opravdu maloušci (více než třetina z dětí má 4 roky) jsou moc šikovní. Chtějí se učit nové věci, chtějí se hýbat, hrát hry. Naslouchají každému slovu, které jim s trenérkami říkáme. Moc pěkně se s nimi pracuje. A děti nezahálely ani v době, kdy tréninky nebyly, sice ne všichni, ale dost se jich zapojilo do výzvy – „Trénujeme doma“. Rodiče posílali fotečky z výletů, z tréninků v pokoji i na zahradě.

Za Orlík 2 trenérka Romča

V roce 2020 jsme tréninkovou aktivitu skončili v březnu bohužel kvůli pandemii jsme se setkali až na pár tréninků i červnu a září. Přesto, že jsme nezávodní skupina, tak děti jsou šikovné, skvělé a určitě se na závodech můžeme rovnat závodním skupinám. Proto spoustu z nich přešlo po prázdninách do závodní skupiny. Zázemí je rok od roku lepší a vybavenější, a tak podmínky pro trénink jsou báječné nejen pro děti, ale i trenéři mají možnost vymyslet zajímavé a motivační hry a aktivity.

Za Orlík 3 trenérka Venda

Celý rok bych za sebe trenéra přípravek chtěla zhodnotit velmi kladně, co se týče dětí, jsou dychtiví po pohybu, po kolektivních hrách, soutěžích mezi sebou, chtějí se učit nové atletické disciplíny. Nebudu zde mluvit o jednotlivcích, protože tento rok byl a je trochu jiný. Touto cestou chci pochválit všechny děti O3 a poděkovat i rodičům, kteří s námi aktivně spolupracují. Těším se na další atletický rok s vámi.

Vendino družstvo se ve skupině C v Krajské lize atletických přípravek umístilo takto:

1.Atletika Slavkov u Brna A18351,5
2.AK Kyjov16202
3.AHA Vyškov A14180,5
4.Orel Vyškov A12153
5.Atletika Slavkov u Brna B1071
6.AC Čejkovice A839
7.AHA Vyškov B610
8.Orel Vyškov B21
9.AC Čejkovice B00

Za Orlík 4 trenér Jarda

Tréninková skupiny O4 se skládá především z atletů kategorie mladší žáci, do které jsou začleněni i někteří věkem přípravky. Za tréninkovou skupinu O4 musíme na prvním místě zmínit chuť většiny atletů do trénování, jejich vzornou docházku a aktivní využívání nabízených tréninků navíc (chůze, sprinty, skoky, vrhy) po celý rok. Co nás velmi mile překvapilo, byla aktivita skupiny přes léto, kdy jsme se pokoušeli „nahradit“ dva ukradené jarní měsíce tím, že jsme organizovali tréninky i v době, kdy běžně nejsou (určitě bychom v této aktivitě rádi pokračovali i v příštím roce). U všech byl za uplynulý tréninkový rok vidět progres a to jak výkonnostní, tak i po stránce technické. 

V červnu naše věkem přípravky pomohly významnou měrou k důstojnému vystoupení družstva přípravek. S velkým očekáváním jsme postavili družstva mladších žáků a žákyň. Kluci si vcelku jasně zajistili postup do finále, kde obsadili 4. místo. U holek nám bohužel zdravotní potíže nedovolily dosáhnout podobného úspěchu. O to lepší úspěchy se dosáhly v jednotlivcích.

Určitě je potřeba zmínit i velmi povedené soustředění, ze kterého se mladým atletům ani nechtělo domů.

Výsledky družstva mladšího žactva v krajském finále jsou následující:

1.BYAC Brno189
2.TJ Lokomotiva Břeclav122
3.AC Moravská Slavia Brno82
4.Orel Vyškov66
5.AK Kuřim55
6.SK Speed Brno51
7.Atletika Slavkov u Brna31
8.AK Hodonín20


V neposlední řadě je třeba vyzvednout výsledky jednotlivců:

Stela Tomanová: 2. místo MMaS v hale 1500m, 3x přeborník JMK, vítěz běžeckých seriálů (VBTM, Dlouhá míle), překonání orelských rekordů (min. 5x), nejvíce bodující v soutěži družstev mladších žákyň

Čeněk Topor: 7. místo na MČR v chůzi(hala), 2x 2. místo MMaS v chůzi (hala, dráha), 1x přeborník JMK chůze, 3x překonání orelského rekordu v chůzi, pravděpodobný vítěz MSCHP 2020

Matyáš Čapek: 1x přeborník JMK, 1x vítěz otevřeného přeboru Brna (nepsané mistrovství JMK), vítěz seriálu Dlouhá míle, celkové 6. místo v semifinále Čokoládové tretře (bohužel do finále na rozdíl od běhů postupovali jen 4), nejvíce bodující závodník v soutěži družstev přípravek, 3. nejvíce bodující v soutěži mladších žáků (věkem přípravka), překonání orelských rekordů (7 x)

Branislav Babjak: 1x přeborník JMK, 2x 3. místo přebor JMK, 2x orelský rekord, 2. nejvíce bodující v soutěži družstev

Boleslav Kobylka: 1x přeborník JMK, 1x 3. místo přebor JMK, nejvíce bodující v soutěži družstev


A ještě jedno hodnocení.
Za sprinterskou skupinu za sezónu 2019/2020 trenéři Jarda a Honza

Sprinterská skupina začala pracovat jako nově ustavená právě v poslední sezóně, a to jedním specializovaným tréninkem týdně. Nejprve v tělocvičně během zimních měsíců, pak na rovince za stadionem v jarních a letních měsících.

Skupina se postupně rozrůstala (o Nicole Navrátilovou a Bronislava Babjaka), její jádro tvořili abecedně Matyáš Čapek, Lucie Jelínková, Filip Křížek, Ferdinand Rotter, Tereza Svobodová, Iveta Trojancová, Vendula Valíčková a Michal Vaněk.

Zimu jsme věnovali především docela tvrdé fyzické přípravě a pracovali jsme na technice startu a běhu. To vše se pozitivně promítlo již ve výkonech v zimní hale, ale především v letní sezóně. Výkonnostní posuny všech členů skupiny byly až mimořádné, osobní rekordy padaly jeden za druhým. Vyzdvihnout bychom mohli osobáky Filipa Křížka na 150m a 300m (19,20s a 41,57s), Michala Vaňka na 60m (7,88s) či Vendy Valíčkové na 60m a 150m (8,32s a 20,15s), díky nimž mají solidní postavení v moravských atletických tabulkách svých věkových kategorií. Zároveň byli všichni schopni bodovat v moravských soutěžích družstev. Vše pak vyvrcholilo hned 5 medailemi ze zářijového přeboru Jihomoravského kraje, včetně vítězství chlapecké štafety na 4x60m. Byla to odměna za celoroční úsilí, výborné vztahy mezi všemi členy skupiny a skvělou tréninkovou morálku.

Orel Vyškov v roce 2020 postavil kromě družstev přípravek a mladšího žactva i družstvo dorostenek a družstvo žen.
Družstvo dorostenek bylo sestavené ze starších žákyň, dorostenek a hostujících atletek z BYAC Brno. Holky měly absolvovat 3 kola, ale jejich účast nebyla 100% ani 90%, bohužel nebyla ani 50%. Na Mistrovství MaS ve družstev obsadily 8. místo s 89 body. Škoda! Určitě naše holky měly na víc!!!
Podobná situace nastala i při soutěži družstev žen. Velké poděkování patří všem chodkyním (Vranková, Málková, Kraisová, Pevná a Račanská), které absolvovaly kompletně všechna 4 kola, přinášely body z celé republiky jako základ pro ostatní atletky. Běžkyně (Dudová, Grec, Halasová, Trojancová) a vrhačky (K. Štofková, P. Zahradníčková) se snažily, co mohly. Chyběla však účast další naší posily. Umístění do 8. místa, jako v roce 2019, se neobhájilo. Účast našich žen byla v soutěžích družstev opravdu slabá. Proto se skláním před těmi, co se chtějí atletikou už jenom bavit, a přesto bojují za Orel.  Družstvo žen v II. lize skupiny E se umístilo na 10. místě. 

Ocenění udělená v roce 2020

Cena Jana Hona za rok 2019, nominované Kristýna Štofková a Martina Kuncová

Slavnostní vyhlášení TRENÉR ROKU 2019 – ocenění získala Vendula Dudová

Sportovec Okresu Vyškov 2019 – Vojtěch Halas (hendikep), Antonín Zabloudil (trenér),

2. místo – J. J. Čáp, 6. místo – Anna Halasová, 6. místo – Ivana Vranková

A jak šel rok 2020?

MISTRÁKY

*MČR v chůzi/Praha, hala – 6. K. Pevný, 7. Č. Topor (žáci)

*MČR dorostu, juniorů/Ostrava, hala – 16. J. J. Čáp (koule)

*MMaS v chůzi/Ostrava, hala – 2. místo/Čeněk Topor, 2. místo/Ivana Vranková, 3000m

*MMsS v chůzi/dráha – 2. místo/Čeněk Topor, 3000m

*MMaS/Ostrava, hala – ml. žactvo – 2. místo/Stela Tomanová, 1500m
*MMaS/Ostrava, hala – st. žactvo – spoustu orelských a osobních rekordů
*MMaS/Ostrava, hala – dorost, junioři – 5. místo/J.J. Čáp (koule)

*MMaS v chůzi/Olomouc – 3. místo Ivana Vranková, 1. místo – Anna Málková/MČRV), 2. místo – Ivana Vranková(MČRV), 2. místo Šárka Kraisová (MČRV)

*Mistrovství JMK mladšího žactva/Ostrava, hala – 2x 1. místo Stela Tomanová (dálka, 1500m), 2x 2. místo Vendula Valíčková (60m, 150m)

*Mistrovství JMK víceboj – přípravka/Brno – 1. místo/Matyáš Čapek

*Mistrovství JMK, dráha – 1. místo Alexandr Čača, Jan Čáp, 2. místo – Alexandr Čača, 2x Jan Čáp, 3. místo – Roman Weiter, Alexandr Čača

*Zlatá tretra/Čokotretra/Ostrava – 7 orlíku vybojovalo nominaci. Finále: 6. Lucka Doležalová, 7. Ester Vlachová

*Mistrovství JMK ml. žactvo, dráha – 1. místo Stela Tomanová (dálka), 1. místo štafeta – Bolek K, B. Babjak, M. Čapek, V. Lošek), 2. místo – Vendula Valíčková (60m, 150m), 3. místo B. Kobylka(dálka), B. Babjak (60m, 150m)

*Mistrovství JMK v chůzi – 1. místo – T. Račanská, Č. Topor, I. Vranková, 2. místo – M. Krais, A. Halasová, A. Málková, 3. místo – K. Pevný, K. Dorazilová

SERIÁLY:

*VBT (účast 24 běžců z Orla Vyškov) – vítězi: M. Adamec, J. Zálešák, S. Kudlička, V. Doležalová
*VBTM – vítězí: L. Doležalová, E. Vlachová, R. Provazník, S. Tomanová, A. Halasová

*DM (účast 20 běžců z Orla Vyškov) – vítězi: M. Čapek, M. Tomanová, S. Tomanová, I. Trojancová)

*OBL – Z 26 závodů proběhlo 13. Startovalo 39 jednot. Orel Vyškov na 2. místě z 310 body. Závodilo 60 běžců z Orla Vyškov. Celkoví vítězi: J. Grec, L. Doležalová, M. Hanáková, J. Grec, A. Halasová, M. Kuncová, M. Adamec, J. Zálešák, M. Kuncová, R. Grec, A. Málková

*MSCHP (účast 23 chodců z Orla Vyškov) – vítězi: M. Halas, A. Halasová, K. Dorazilová, M. Krais, Č. Topor, I. Vranková

OREL VYŠKOV POŘÁDAL v roce 2020 tyto závody:

*Spolu na startu. Celorepubliková iniciativa pro atlety. Orlíci na třech soutěžích. 1. Vrhačská soutěž (Orel Vyškov), Atletický Trojboj (Orel Vyškov) – 94 závodníků,
Atletický trojboj (65 startujících orlíků)
*Projekt v ČAS „Atletika pro celou rodinu“(51 dvojic – rodin)- Vyškov
*Příměstské soustředění malých orlíků „Až na vrchol s Asterixem a Obelixem“ – účast 38 orlíků, 4 pomocnice 5 trenérek
*OBL – „Vyškovská 12“  účast 191 běžců, 17 medailí pro Orel Vyškov
*“Chůze ve Vyškově“, 53 závodníků s mezinárodní účastí, 1. místo Ivana Vranková
*SOBK – 62 mladých sportovců, 6 jednot, 
*Soustředění Orlík4,5  „Novoměstské galeje 2020“ – účast 19 orlíků a 3 trenéři
*Školení TAP. Získat trenérskou licenci TAP mělo 15 uchazečů (8 orelských) – 2x ZRUŠENO. Nový termín zatím není.
*Na základě projektu v ČAS o výběru trenérů SCM byl vybrán i náš trenér R. Weitera.

Rok2020 je za námi. Jaký bude další rok? To záleží na nás všech!  Ano, život není lehký, ale my máme své rodiny. A taková velká rodina jsme i my – Orel Vyškov. Děkuji Vám všem Orlíkům, Orlům, trenérům, rozhodčím a rodičům za všechno. Děkuji Vám za práci, za reprezentaci, za Vaše úsměvy, za Vaše objetí. Děkuji Vám za to, že jste. Mám vás ráda!

Trenérka Anna Málková

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

PF 2021

Skončil rok 2020! Život není lehký a tento rok nás vyzkoušel, jak jsme odolní fyzicky i psychicky.  Ale my se jen tak nedáme.

Milí Orlíci a Orli, jsme velká rodina! Na Orlovně máme kolem sebe spoustu úžasných lidí, kteří jsou součástí našeho života, stojí vedle nás na startovní čáře, ale když je třeba, tak i v nejtěžších chvílích. Ani zlaté medaile nepotřebujeme, abychom byli bohatí, protože bohatí jsme.

Děkuji Vám za to, že jste a objímám vás láskou. Přeji Vám zdraví a štěstí v roce 2021!

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Kamarádská trenérka

Je to dlouho, naposledy to bylo v dubnu, kdy jsem vám někoho představila, tehdy to byl náš plachý trenér Petr. Je čas to napravit. Dnes to bude žena. Atraktivní, hezká, mladá maminka. S brýlemi vypadá jako přísná učitelka, ale opak je pravdou. Je kamarádská, milá a spravedlivá. Možná jsem jí poprvé zaregistrovala na procházce s rodinou kolem Kačáku, kam rádi chodí. Pak přivedla svou starší dceru Lucku k nám do gymnastiky.  Zaujala mě, daly jsme řeč a už byla naše. Naše trenérka Orlíku 2 a otázky pro ní:

* Představ se nám?

Ahoj, jmenuji se Romana Měřínská, mám dvě báječné děti Lucinku a Kubíčka. S manželem s nimi rádi podnikáme výlety a trávíme s nimi volný čas aktivně. Jsem učitelka chemie a anglického jazyka a jsem šťastná, že je mi moje práce koníčkem.

* Jaké bylo tvé dětství?

Dětství bylo pestré a bohaté na zážitky. Rodiče se nám se sestrou snažili ukázat spoustu zajímavých míst k objevování. Cestování je koníček mé maminky, a tak se nás snažila „nakazit“, což se jí povedlo J 

* Vedli tě rodiče ke sportu? Pokud ano, k jakému sportu?

Ačkoliv moji rodiče nejsou žádní velcí sportovci, tak se snažili mě i sestru zapojovat do různých kroužků – taneční, sportovky, různé cvičení, lyžáky apod. Bohužel jsem žádný sport nedělala dlouhodobě, ale bavilo mě zkoušet různé druhy aktivit. Nebylo to tenkrát tak jako nyní, že se musí dělat vámi vybraný sport hned „profesionálně“. Kdo v 6ti letech ví, že bude basketbalista?

* Jaké byly tvé výkony a jaký tvůj výkon má pro tebe největší cenu?

Pravidelně jsem se účastnila závodů za školu na základce i střední, hlavně v běhu na 60m a 800m. Běhání mi bylo vždy koníčkem. Nejvíce si cením druhého místa v běhu Terryho Foxe, ale to už je dávno.


* Máš nějaký sportovní zážitek, na který ráda vzpomínáš?

Ráda vzpomínám, jak jsme s třídou nebo s kamarády hráli vybíjenou, volejbal, šipkovanou, skákali přes gumu a spoustu dalších her, kde byla spousta legrace.

* Co pro tebe znamená sport v této době?

Momentálně je to pro mě největší relax – sluchátka do uší a běžet si přírodou, prázdná hlava a jen se nechat unášet tempem. Naprostá bomba! Doporučuji všem.

* Máš splněný sportovní sen, nebo se na nějaký chystáš?

Sport jsem měla vždy jako prostředek pro uvolnění a zábavu, takže jsem si nikdy nekladla žádné cíle. I když… Pokud se počítá stát se pomocnou rukou v Orlíku a být součástí vašeho týmu, tak jsem sportovní sen měla 🙂

* Teď jsi trenérka atletické přípravky v Orlíku. Jsi tady ráda? Máš nějaké cíle?

V práci jsem v kontaktu se studenty a výuka s nimi mě moc baví. Trénovat Orlíky je úplně pro mě nová disciplína a začala jsem díky tomu objevovat novou stránku mojí osobnosti. Neskutečně mě to baví a jsem strašně vděčná za spolutrenérky Aničku a Leušku, samozřejmě i ty z minulých let. Zjistila jsem, kolik máme možností a jak pestře pracovat na dovednostech u dětí, jak je motivovat a inspirovat k pohybu. Snad baví i naše Orlíky trénink, tak jako mě. Můj cíl je vybudovat dětem kladný přístup ke sportu a motivovat je k pohybu. Nemusí se hned rozhodnout pro dráhu profi sportovce, ale aby se rádi hýbali a sport jim byl potěšením i mimo sportoviště 😀

* Chtěla bys v Orlíku něco změnit, nebo vylepšit?

Myslím si, že každý rok v Orlíku dojde ke změnám – lepší zázemí a pomůcky. Co mě mrzí, že se v areálu potkáváme s jinými kroužky na úkor místa na trénování. Bylo by fajn mít sportoviště jen pro naše dětičky z Orlíku, ale rozumím tomu, že to není vždy možné 😦

* Máš dvě děti, proč jsi jim vybrala právě atletiku?

Atletika je komplexní disciplína a je skvělý základ pro další rozvoj. Děti se učí jak vyjít v týmu, ale mohou se i soustředit jen sami na sebe. Je velmi těžké říct v jakém sportu (zda vůbec) bude vaše dítě dobré. Atletika umožňuje pozvolný přechod mezi hraním a sportováním. Hlavně je to zábavný prostředek pro menší děti než se jí začnou věnovat profesionálně.

* Kam bys chtěla, aby to Lucka i Kubík v atletice dotáhli? Budeš je v tom podporovat?

Děti budu podporovat úplně ve všem, co je bude bavit. Každý je úplně jiný a cíle si neklademe. To v jejich věku musí přijít nenásilně a samo 🙂


* Jaké lidské vlastnosti si ceníš?

Velmi si cením upřímnosti a je pro mě důležité, když vím, že se můžu na své okolí spolehnout.

* Učíš na víceletém gymnáziu. Kdo tě víc poslouchá? Děti v Orlíku nebo gymnazisti?

To je těžká otázka. Snažím se být přátelská ve škole i Orlíku. Zároveň si myslím, že respekt učitele i trenéra je potřeba. Někdy je to těžké vybalancovat. Orlík je kroužek dětí v jejich volném čase, tak se děti rozjedou více, ale nechat se unést hrou a občas popustit uzdu, odvázat se s nimi a vrátit se do dětských let, je velmi obohacující i pro mě 🙂

* Jak jsou na tom podle tebe všeobecně děti s kondici?

Vzhledem k situaci, která tady vládne od jara si myslím, že nic moc. Sezení u počítače určitě nikomu nepřidá. Děti nám lenivý a motivovat je je mnohem těžší. Rodiče se honí v práci a energie ubývá. Pokud si rodiče s dětmi udělají vyjížďku na kole, jdou se s nimi projít/proběhnout apod., tak je jejich vztah ke sportu přirozenější. Na fyzické kondici by měli pracovat všichni, malí i velcí.

* Je dostatek pohybu na školách?

No, dvě hodiny týdně ujde. Některé děti to dohánějí odpoledne kroužkem, jiní se vymlouvají už v hodinách TV. Každý bere sport jinak. Bohužel jsou i rodiče, kteří podporují děti v omlouvání z hodin TV, což je strašné.

* Tvé motto?

Nedělej jiným to, co nechceš, aby dělali tobě.

* Co bys raději: vyhrála ve sportce nebo vyhrála maratón?

Maraton. Bez práce nejsou koláče.

* Kdybys vyhrála milion, co by sis pořídila?  

Koupila bych obytný vůz, abychom mohli cestovat a objevovat kouty světa, kam nejezdí moc lidí. Zabezpečila bych naše děti. Něco bych dala na charitu, kterou podporuji i teď.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* Prozraď nám, co o tobě nevíme?

Dlouho mi trvá, než se adaptuji na nové prostředí a jsem stydlivá, než se rozkoukám.

*Dáš nakonec i učitelský vtip?

Jejda, já určitě ne. V této disciplíně rozhodně nevynikám. Raději by všem popřála hlavně zdraví v novém roce a víru v to, že se co nejdříve vrátíme k normálnímu životu.

Přeji Romaně, ať má hodně času na tikající bomby (sluchátka na uších a běh), a ať se jí u nás líbí!!!

Rubriky: Představujeme | Napsat komentář

Hodně vánočního štěstí všem

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář